Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Wednesday, April 4, 2012

Ciężarki tkackie / Loomweights


Ciężarki wykonane przez studentów podczas zajęć.
Loomweights made by students during the course.

Dziś na blogu: różne rodzaje ciężarków tkackich używanych w kulturze egejskiej podczas tkania, wykonanych przez studentów uczestniczących w zajęciach Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik
Ciężarki zostały wymodelowane z gliny według specjalnych wzorów, następnie wypalone w piecu ceramicznym, a na koniec użyte do obciążenia osnowy rozpiętej na replice pionowego warsztatu tkackiego.

In today's post: different types of loomweights used in the Aegean culture, made by students during the Weaving in the Mediterranean – reconstructing ancient techniques course.
The loomwieghts were modeled in clay according to some guidelines prepared before, then fired in a kiln and fixed to the warp weighted loom.

Kliknij "Read more" by dowiedzieć się więcej! / Click the "Read more" button for the details!


Porcje gliny odmierzono korzystając z wagi kuchennej, pamiętając o tym, że w trakcie wypału jej waga ulegnie zmniejszeniu. Gotową masę uformowano według szablonów na wzór różnych rodzajów ciężarków używanych w warsztatach egejskich.

Portions of caly were measured with the use of a small kitchen scale, taking into consideration the fact that clay's weight would decrease during the process of firing. Prepared this way, clay was then formed according to templates of loomweights used in the Aegean workshops.


Ponieważ wykonano je ręcznie, ciężarki różnią się nieznacznie wagą i kształtem.
Made by hand, the loomweight will differ slightly in size and shape.Inny rodzaj ciężarków. / Another loomweight type . 


Ciężarki o kształcie walca zostały umocowane na replice warsztatu już podczas pierwszych zajęć (zobacz TUTAJ). Zostały one odtworzone dzięki uprzejmości dr Małgorzaty Siennickiej - te wczesnohelladzkie ciężarki pochodzą z Dolnej Cytadeli w Tirynsie (materiał dotychczas nieublikowany).
Cylindrical loomwieghts were fixed on the loom's replica as the first ones (click HERE to see it). They were reconstructed thanks to the courtesy of dr Małgorzata Siennicka - these Early Helladic loomweights come from the Lower Citadel in Tiryns (however, this material has not been published yet).Niestety, niektóre z ciężarków popękały podczas wypału. Stało się tak ponieważ jako domieszki  do gliny użyto dużych fragmentów pokruszonych muszli. Rozgrzane w wysokiej temperaturze, okruszki muszli  rozsadziły masę (to tak zwany lime popping effect).

Unfortunatelly, some of the loomweights broke during the firing process. It happened due to the use of big fragments of crushed shells as incurshions. After heating, shells' shards blew up the mass (known as the lime popping effect).
Wkrótce na blogu: relacje z kolejnych zajęć - zapraszamy do śledzenia postępów prac!
Soon on the blog: more photo diaries from the weaving course! Stay tuned!


text&photos: K. Żebrowska
designs: courtesy of Mrs. A. Ulanowska

No comments:

Post a Comment