Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Wednesday, December 5, 2012

I STUDENCKA KONFERENCJA ARCHEOLOGII EGEJSKIEJ

Zakład Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii UW
oraz
Studenckie Koło Naukowe Mare Nostrum

zapraszają do wzięcia udziału w

I STUDENCKIEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ
 poświęconej ARCHEOLOGII EGEJSKIEJ

która odbędzie się 18 stycznia 2013 roku w IA UW!

Jeśli jesteś studentem studiów licencjackich, magisterskich lub doktoranckich z dziedziny archeologii egejskiej lub poruszyłeś w swej pracy tę tematykę, ta konferencja jest właśnie dla Ciebie!

Chcielibyśmy, aby konferencja ta stała się okazją do zaprezentowania najciekawszych tematów Waszych prac licencjackich, magisterskich, rozpraw doktorskich, prac rocznych (także tych interdyscyplinarnych, pisanych na seminariach innych niż egejskie) oraz do zainteresowania Was badaniami wykopaliskowymi prowadzonymi w rejonie basenu Morza Śródziemnego, w których, dzięki współpracy nawiązanej z Università degli Studi di Catania na Sycylii, uczestniczą także studenci archeologii z IA UW.


Zachęcamy do nadsyłania abstraktów wystąpień (do pół strony A4) wraz z danymi (imię, nazwisko, rok studiów/stopień naukowy, telefon kontaktowy, adres e-mail) na adres sknmarenostrum@gmail.com do 16 grudnia 2012 roku!

Sunday, December 2, 2012

Weaving course: always weigh your weights!


W trakcie pracy / Work in progress

Na poprzednich zajęciach z cyklu Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik poznaliśmy surowce włókiennicze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Natomiast już tydzień wcześniej zaczęliśmy przygotowania do tkania. Z gliny powstały bardzo sympatyczne ciężarki tkackie (odtworzyliśmy autentyczne znaleziska z minojskiego stanowiska Myrtos na Krecie południowej), które po dostatecznym obeschnięciu zostały wypalone. Staraliśmy się zachować średnie wagi zabytków, ich kształt i rozmiary. 
Poniżej możecie prześledzić cały proces oraz podejrzeć efekty pracy studentów Instytutu Archeologii UW.

During the last meeting within the confines of The Weaving Course we got to know the raw materials and sources for textiles' production, both of vegetable and animal origin.
Some week before the preparations for weaving process were started. Clay loomweights were recreated on the basis of actual finds from the Minoan settlement of Myrtos in southern Crete. They were fired after drying. We tried to maintain right proportions of the artifacts (weight, sizes and shape). 
Below you will find some photos documenting the work of Archaeology students from our Institute.

<Kliknij "Read more" by obejrzeć efekty pracy/Click the "Read more" button to see how it went>