Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Thursday, March 22, 2012

Tkactwo: fotorelacja I / Weaving: photo diary I


Już jest!
W styczniu 2012 roku pierwszy pionowy warsztat tkacki (wykonany przez Panów Włodzisława Jagodzińskiego i dr Jerzego Kaliszuka) pojawił się w sali 2.09 Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Jest on wykorzystywany na zajęciach Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik prowadzonych przez Panie mgr Agatę Ulanowską i dr Annę Smogorzewską.

Kliknij "Read more" i zobacz w jaki sposób studenci przygotowali ten warsztat do pierwszego tkania!

It's here!
In January of 2012th the first warp weighted loom (made by Mr Włodzisław Jagodzińskiego and dr Jerzy Kaliszuk) appeared in room 2.09, in the Institute of Archaeology, at the University of Warsaw. It states part of the Weaving course conducted by Mrs Agata Ulanowska and dr Anna Smogorzewska.

Click "Read more" to find out how the students prepared this loom for future weaving!Przed przystąpieniem do tkania należało wykonać tzw. trzeci brzeg - kolorową krajkę (jak wykonać krajkę dowiesz się oglądając nasz FILM instruktażowy!), która będzie początkiem tkaniny.
Wątek zastąpiono tu długimi nićmi, które będą pełniły funkcję osnowy dla tkanego materiału.

Before starting the weave process, the student had to make a heading band - a colorful patterned band (you can learn from our MOVIE how to weave a band) , which will be the starting point for the fabric.
The weft was replaced by long threads which will play the role of the warp in the future fabric.


Pierwszym krokiem było przymocowanie gotowych "trzecich brzegów" do górnej części warsztatu za pomocą dodatkowej nici.

The first step was to attach heading bands to the upper part of the loom, using another thread for this purpose.


Następnie rozdzielono górną warstwę nici osnowy od jej spodniej partii (tak, jak na zdjęciu po prawej).

Then, the upper part of warp threads was separated from its bottom layer (as shown in the picture on the right). 


Kolejnym etapem było przymocowanie ciężarków do nici osnowy.
Next step consisted in tying the loomwieghts to warps' ends.

  
     
Każdy ciężarek przewiązano jednakowej długości nićmi.
Each loomweight was tied up with threads of the same lenght.


                  
 Następnie ciężarki umocowano na warsztacie, pilnując by wisiały one na równej wysokości, a naprężenie poszczególnych nici osnowy było jednakowe.

Next, loomweights were put on the loom, making sure that they hang on the same hight and that warp threads are equally strained.


Ostatnim etapem, po którym warsztat był już gotowy do pierwszego tkania, było założenie tzw. "łańcuszkowania". Ten misterny zabieg (polegający na zapleceniu na wszystkich niciach osnowy "łańcuszka" ze sztywnej nici, tak jak pokazano na zdjęciach poniżej) sprawia, że poszczególne nitki nie plączą się podczas tkania, pozostając zawsze w jednakowej odległości od siebie.

The last phase of the process after which the loom was fully prepared to start weaving, consisted in gathering  all of the threads with the help of a "chain". This intricate procedure, which is based in braiding a stiff thread in the form of a chain around all the warps' threads (as shown in the pictures below), avoids tangling and keeps individual threads within the same distance.


Na tak przygotowanym warsztacie można już tkać!
 W kolejnych postach pojawią się relacje z następnych zajęć - zapraszamy do śledzenia postępów prac!
Wkrótce na blogu: fotorelacja dokumentująca historię powstania tego warsztatu.

Now we can start weaving!
Stay tuned as more photo diaries showing students' work will appear in next posts!
Soon on the blog: the story of this warp weighted loom's construction.

Text&photos: K. Żebrowska

No comments:

Post a Comment