Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Friday, November 8, 2013

Weaving course 2013 (part 1)


Tak powstały ciężarki / That is how the loomweights were made

Prezentujemy Wam pierwsze podsumowanie dokonań naszych studentów na warsztatach tkackich!
Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2013-2014 prowadzi 
pani Agata Ulanowska z Zakładu Archeologii Egejskiej 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobaczcie sami!

We proudly present the first achievements of our students taking part in the weaving course
In the first semester of the 2013-2014 academic year, the classes are conducted  by 
Mrs Agata Ulanowska from the Aegean Archaeology Department, 
Institute of Archaeology, University of Warsaw!

Take a look!

<Wciśnij / Click: 'Read more'>

Monday, November 4, 2013

Experimental Archaeology Workshop (June 2014)


Warsztaty tkackie zorganizowane dla studentów z Universita degli Studi di Catania,
którzy odwiedzili nas w marcu 2013 roku.
Special weaving course organised for students from Universita degli Studi di Catania,
who visited us in March 2013.

Z dumą zawiadamiamy, że w dniach 23-26 czerwca 2014 roku w Zakładzie Archeologii Egejskiej Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego odbędą się 

Warsztaty Archeologii Eksperymentalnej 

pt. AEGEAN BRONZE AGE TEXTILE PRODUCTION TECHNIQUES – SPINNING AND WEAVING”. 

Warsztaty poprowadzi Pani Agata Ulanowska z ZAE IA UW i Pani Anna Grossman z Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Program przewiduje trzy dni zajęć praktycznych oraz jednodniową wycieczkę do 
Centralnego Muzeum Włókiennictwa w Łodzi. 
Istnieje także możliwość obycia wycieczki do Muzeum Archeologicznego w Biskupinie 
między 27 i 29 czerwca. 

Szczegółowe informacje (warunki udziału, koszt, program) znajdują się pod TYM linkiem.

Zachęcamy do udziału wszystkich zainteresowanych tkactwem!
We proudly inform you that between June 23rd and 26th, 2014 an 

Experimental Archaeology Workshop 

in AEGEAN BRONZE AGE TEXTILE PRODUCTION TECHNIQUES – SPINNING AND WEAVING” 

will take place in the Department of Aegean Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsaw.

The workshop will be conduced by Mrs Agata Ulanowska, from the Aegean Archaeology Department, and Mrs Anna Grossman, the head of the Research Department of the Biskupin Archaeological Museum.

Three days of practical activities and a one-day trip to Łódź to visit the Central Museum of 
Textile Production are planned for the participants. 
Between June 27th-29th,
there's the posibility to organize an excursion to the Biskupin Archaeological Museum.

You will find all the information (participation conditions, fees, program) under THIS link.

We kindly invite you to participate!