Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Wednesday, April 25, 2012

Fundakia


 Chasapiko. Taniec rzeźników z Konstantynopola / Constantinople butcher's dance
(phot. J. Mielcarzewicz)

 Zespół Fundakia (w składzie, którego znajduje się również kilku członków SKN Mare Nostrum) wystąpi z nami 12 maja 2012 podczas 16. Pikniku Naukowego Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik!

Fundakia (formed also by some of Mare Nostrum members) will participate with us in the 16th Science Fair at Warsaw!

Kliknij "Read more", dowiedz się czym zajmuje się Fundakia i poznaj historię zespołu!
(Poniżej znajdziesz także kilka słów o tradycyjnych tańcach greckich i galerię zdjęć.)

Click the "Read more" button for a résumé in English: get to know the group 
and acquiant yourself with the history of traditional Greek dances.Słowo o Grecji

Grecja jest jednym z niewielu krajów na świecie, gdzie taniec ludowy wciąż jest żywy i nierozerwalnie związany z codziennością. Grecy tańczą nie tylko z okazji świąt, lecz także na co dzień. Taniec ludowy jest ważnym elementem tradycji, dlatego stał się obowiązkowym przedmiotem nauczania w szkołach podstawowych. Dzieci obok nielicznych tańców narodowych uczą się przede wszystkim tańców swojego regionu. 

 Podraki /  Podraki  dance (phot. R. Majewski)

Każdy region Grecji ma swoje charakterystyczne melodie, tańce i stroje. Policzono, że istnieje ponad 4 tysiące greckich tańców ludowych. Mają one wiele wspólnych elementów; przeważają tańce korowodowe (czyli takie, w których ustawienie tancerzy przypomina wężyka). W tańcu biorą udział zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bez względu na wiek. 

Ustawienie korowodowe (phot. M. Leszczyński) 

Pierwszym tancerzem w korowodzie jest zazwyczaj mężczyzna, nazywany koryfeuszem. Greckie tańce ludowe charakteryzują się nieskomplikowanymi krokami, ale styl ich wykonania różni się w zależności od regionu. Zdarza się, że ten sam taniec, w zależności od miejsca pochodzenia, ma kilka wariantów, które nieco różnią się od siebie układem kroków. Pewnym utrudnieniem dla przeciętnego mieszkańca północnej części Europy może okazać się rytm charakterystyczny dla greckich tańców ludowych. Jest on bardziej azjatycki niż europejski. Dla nas naturalnym metrum jest 3/4, dla Greka metrum 7/12. Dla niewyrobionego ucha wychwycenie takiego rytmu jest dość trudne (co możemy potwierdzić osobiście). Można zatem szybko nauczyć się kroków, jednak poradzenie sobie z rytmem przerasta wielu początkujących tancerzy (co również potwierdzamy). Jest to prawdopodobnie cecha, która przeszła do współczesnych tańców od starożytnych. Jednak kwestia pochodzenia nowożytnych tańców ludowych wciąż pozostaje nierozstrzygnięta. 

 Tsamiko /  Tsamiko  dance (phot. M. Leszczyński)

Dziś większość naukowców uważa, że jednak nie wywodzą się one bezpośrednio od swoich starożytnych przodków. Wiąże się to z historią Grecji, a przede wszystkim licznymi podbojami kraju. Grecja została podbita przez Rzym, później nastał okres bizantyjski, aby w końcu Grecja na 400 lat znalazła się pod panowaniem tureckim. W wyniku tak licznych zawirowań taniec grecki musiał ulec zmianie. Wschodnie naleciałości najlepiej zauważalne są w muzyce; można usłyszeć w niej zarówno nuty bizantyjskie, jak i arabskie oraz tureckie. Z tańcami jest podobnie – można dostrzec w nich wiele wschodnich elementów. Z całą pewnością możemy stwierdzić, że współczesny ludowy taniec grecki nie zawiera już odniesień do mitycznych wierzeń. Przepadła także rola tańca jako symbolu wartości społecznych niewielkiej greckiej polis. Taniec stał się rozrywką.Historia zespołu


Pierwszy zespół Fundakia powstał w połowie lat 90-tych w Instytucie Filologii Klasycznej UW. Składał się ze słuchaczy kursów języka greckiego i miłośników tańca ludowego. Adepci trudnej sztuki tanecznej stawiali swoje pierwsze kroki pod czujnym okiem pani profesor Małgorzaty Borowskiej. Wiedzę o greckich tańcach i sposobie ich wykonania zawzięta grupa już Pracowni Studiów Helleńskich zdobywała początkowo jedynie z książek, a potem także na letnich kursów języka nowogreckiego w Grecji. Dopiero w późniejszym okresie zaczęto organizować warsztaty i spotkania z greckimi tancerzami. Cechą charakterystyczną strojów występujących studentów były pompony (nawiązujące do greckich strojów ludowych) i od nich wzięła się nazwa zespołu (gr.φουντάκι – pompon).

 Fundakia - pompony / Fundakia - the pompoms
(phot. J.  Milecarzewicz)

Kolejnym etapem nauki tańców greckich - na Filologii Nowogreckiej w OBTA (teraz IBIAL) - były tygodniowe warsztaty prowadzone przez tancerza słynnego ateńskiego Teatru Tańca "Dora Stratu", pana Janisa Karajanisa w latach 2003 i 2004, a następnie regularne spotkania taneczne z greckimi lektorami, panią Marią Lazaridu i panem Tanasisem Dimitriu.

 Chasaposerwiko /  Chasaposerwiko dance (phot. M. Leszczyński)

W 2009 roku, dzięki inicjatywie studentów i zaangażowaniu pani dr Ireny Tsermegas (adiunkta na Wydziale Geografii UW i znawczyni ludowych tańców nowogreckich) przy IBIAL został reaktywowany zespół tańców greckich. Dla podkreślenia ciągłości istnienia zespołu, przejął on nazwę od swoich poprzedników. W aktualny skład grupy Fundakia wchodzą przede wszystkim studenci IBI AL, lecz są wśród nas także przedstawiciele innych wydziałów, a nawet licealiści.

Grupa taneczna  Fundakia  / Fundakia dance group (phot. J. Mielcarzewicz)


Fundakia wraz z SKN Mare Nostrum na 16. PIKNIKU NAUKOWYM !

12 maja 2012 na 16. Pikniku Naukowym w Parku Marszałka Rydza-Śmigłego w Warszawie, równolegle do pokazów odbywających się w namiocie SKN Mare Nostrum (informację o tym gdzie nas znaleźć oraz co dla Was przygotowaliśmy znajdziecie klikając TUTAJ), odbywać się będą pokazy tradycyjnych tańców greckich w wykonaniu zespołu Fundakia, poprzedzone nauką podstawowych kroków i zakończone wspólnym występem.

Fundakia will be performing during the 16th Science Fair at Warsaw (12.05.2012, Park Marszałka Rydza-Śmigłego) and conduct a short course of Greek dances which will be concluded in an altogether dance.
(Check Mare Nostrum's location and program of the Fair by clicking HERE)


 Fundakia uczy tańca Chasaposerwiko / Fundakia teaching the Chasaposerwiko dance
(fot. G. Dobraniecki & P. Hildebrant)

Zapraszamy do wspólnego tańca!
Join us in the dance!


On Greece and Greek regional dances:

Greece is one of the few countries in the world where national dances are still popular and functioning in the everyday life. As an important element of tradition, they became the subject of obligatory education in Greek primary schools. Apart from few national dances, the kids are thought firs of all the regional routines.


Every region has its own melodies, dances and costumes. There are more than 4 thousand of Greek dances which share a lot of similar characteristics. 'Parade' type (where dancers are lined-up) prevail over other arrangement types. Both women and man participate in the routine, regardless of age, although it's the man who leads the ‘parade’. Routines are not complicated, however performance’s style differs depending on region. The rhythm is more Asiatic than European and it follows Greek metre (unusual for northern Europeans - 7/12). It’s rather easy to learn the routine, but difficult to master the Greek rhythm’s dictates.


This feature was probably inherited by modern Greek dances from their ancient antecedents. However, their genesis still stirs controversies and they'r thought to be the result of Greece’s story rather than a relic of ancient times. Both the music and rhythm bear Byzantine, Arabic and Turkish features.
It was proved that traditional Greek dances do not relate to their ancient predecessors, neither do they play the role which they used to play in ancient societies' lives - now they entertain people.


Fundakia’s history:

Fundakia was founded in mid ’90 at the Institute of Classical Philology (University of Warsaw) and trained by prof. Małgorzata Borowska. Already then, the dancers’ costumes contained characteristic pompoms (gr.φουντάκι – pompom). In 2003 and 2004 the group participated in workshops conducted by a famous "Dora Stratu" Dance Theater dancer, Mr. Janis Karajanis. Than Mrs. Maria Lazaridu and Mr. Tanasis Dimitriu took care of Fundakia. In 2009 the group was reactivated by students and backed up by dr Irena Tsermegas. Currently not only IBLA students, but also students from other faculties and even secondary school pupils can be found among Fundakia members.


Aktualności szukajcie także na naszym profilu na Facebooku!
You can find more updates on our Facebook profile!


text: Kira Charytoniuk, Zuzanna Wierus, Joanna Witulska
résumé in English: Katarzyna Żebrowska.

No comments:

Post a Comment