Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Saturday, March 31, 2012

Historia warsztatu / Loom's history


Zajęcia z tkactwa / Weaving course at the Institute of Archaeology, University of Warsaw


Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik to nowe zajęcia, które pojawiły się w ofercie dydaktycznej Instytutu Archeologii UW w tym roku akademickim (odbywają się one w czwartki między godziną 9.45 a 11.15 w budynku Szkoły Głównej, w sali 1.14). Pomysł stworzenia kursu bazującego na założeniach archeologii doświadczalnej pojawił się już w 2010 roku...


Kliknij „Read more” aby dowiedzieć się jak wyglądały przygotowania do zajęć z tkactwa!


Weaving in the Mediterranean – reconstructing ancient techniques (Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik) is the new course introduced to the Institute of Archaeology’s offer only this year. The idea of creating a course based on the guidelines of experimental archaeology appeared already in 2010th…Click “Read more” and find out how the preparations to the weaving classes looked like!
Pani mgr Agata Ulanowska, pracowniczka Zakładu Archeologii Egejskiej IA UW i inicjatorka projektu, połączyła swe siły z dr Anną Smogorzewską z Pracowni Obsługi Badań terenowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie. W jednym z pierwszych spotkań, na którym debatowano nad kształtem i założeniami zajęć, uczestniczyła także jedna ze studentek archeologii – Edyta Byrska, która opisywała w swojej pracy magisterskiej m.in. zagadnienie tkactwa.

Głównym zamysłem kursu jest aktywne zaangażowanie studentów w odtwarzanie dawnych technik tkackich. Dlatego aby zajęcia mogły się odbyć, należało najpierw skonstruować pełnowymiarową replikę warsztatu. Zdecydowano zbudować pionowy warsztat tkacki (il. 1), gdyż tego typu konstrukcji używano w kulturze egejskiej. Poza tym, typ ten oferuje optymalne warunki pracy niezależnie od wzrostu tkającej osoby.


il. 1 Szkic konstrukcji warsztatu (A. Ulanowska) / A draft of the loom's design (by A. Ulanowska).Warsztat zbudowali Pan Włodzisław Jagodziński i dr Jerzy Kaliszuk (il. 2). Prace prowadzone były latem 2011 roku (il. 3).il. 2 Konstruktorzy obok warsztatu... / The constructors in front of the loom...
il. 3 ...i podczas pracy / ...and at work.

Wydaje się raczej mało prawdopodobne by warsztaty egejskie wznoszono z nieobrobionych gałęzi (il. 4), zwłaszcza, że przemysł tkacki stał wtedy na wysokim poziomie, dlatego ramę skonstruowano z desek kupionych w supermarkecie budowlanym (il. 5).

il. 4 Pionowy warsztat tkacki zbudowany z nieobrobionych gałęzi / A warp weighted loom made of wooden branches.
il. 5 Deski użyte do budowy warsztatu / Boards used to build the looms.Sosnowe deski następnie zaolejowano (il. 6), a śruby łączące ze sobą poszczególne elementy ukryto pod zwojami sznura (il. 7). Jak się okazało, do konstrukcji tego typu warsztatu nie są w zasadzie potrzebne żadne gwoździe – wystarczy porządnie przewiązać deski liną. Otwory pod śruby wywiercono za pomocą wiertarki, ale kołki wystrugano ręcznie (il. 8). Wycięto więcej otworów na kołki podtrzymujące półnicielnicę niż jest to w rzeczywistości potrzebne (il. 9), aby umożliwić w przyszłości tkanie kilku materiałów na raz (chociaż użycie więcej niż jednej nicielnicy na pojedynczym warsztacie poświadczone jest w Egei dopiero od początku epoki żelaza!).
il. 6 Ramę warsztatu pokryto olejem... / The frame was oiled...
il. 7 ...deski związano sznurem... /
...boards tied with a rope...
il. 8 ...i wyciosano kołki podtrzymujące półnicielnicę /
pegs supporting the harnesss were herd.
il. 9 Na koniec zamocowano półnicielnice /
Finally, harnesses were added.

Gotowy warsztat przetransportowano do Zakładu Archeologii Egejskiej IA UW, gdzie przeprowadzono pierwsze próby (il. 10).

il. 10 Panie Smogorzewska i Ulanowska testują warsztat w Instytucie Archeologii UW /
Mrs. Smogorzewska and Ulanowska test the loom in the Institute of Archaeology, University of Warsaw.

Budowa kolejnej repliki warsztatu pionowego planowana jest na lato bieżącego roku. Biorąc pod uwagę popularność tegorocznego kursu, w roku 2012/2013 zajęcia odbywać się będą prawdopodobnie w mniejszych grupach, tak by każdy mógł spróbować swoich sił przy warsztacie.First of all, Mrs. Agata Ulanowska (interested in Aegean Archaeology) joined forces with dr Anna Smogorzewska (from the Department of Near Eastern Archaeology). One of Archaeology students, Edyta Byrska who discussed the issue of weaving in her thesis, took part in one of the first meetings organized to work out the frames and goals of this practical weaving course.

The main goal of this class is to involve students into reconstructing old weaving techniques, so before the class could start, a full size replica of a loom had to be constructed. The warp weighted loom was chosen as it was the one used in the Aegean culture. What is more, it offers optimal possibilities of weaving, even for weavers of different height (il. 1). The loom was built by Mr. Włodzisław Jagodziński and dr Jerzy Kaliszuk (il. 2). Works proceeded during the summer of 2011th (il. 3).

The frame was constructed from boards bought in a builder’s supermarket (il. 5). Weaving industry was highly developed in the Aegean, so the use of unprocessed wooden branches for the loom’s construction seems rather inadequate (il. 4).

Pine boards were then oiled (il. 6) and the screws joining all the pieces together were covered with a few layers of rope (il. 7). As it turned out, no nails are actually needed – the loom will work perfectly tied firmly with the rope. All holes, where the screws were to be put later, were drilled, but the pegs were hewed by hand (il. 8). In aim to make multiple weaving possible, more holes for pegs supporting the harness were cut (il. 9) than they are actually needed (a change in complexity of weave and the number of harnesses is observed in the Aegean only at the beginning of the Iron Age!).

The reconstruction of warp weighted loom was then transported to the Institute of Archaeology where first attempts of weaving were made (il. 10).

Creation of another loom for the purposes of weaving course is planned for this year’s summer. Seen the popularity of the 2011th/2012th course, a division into two smaller groups will most probably take place next year. This way everyone will be able to try his hands at weaving.


text: K. Żebrowska
photos 1-3, 5-10: mgr A. Ulanowska
photo 4: LINDA MÅRTENSSON, MARIE-LOUISE NOSCH AND EVA ANDERSSON STRAND, SHAPE OF THINGS: UNDERSTANDING A LOOM WEIGHT, OJA 28(4) 373–398 2009).

No comments:

Post a Comment