Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Friday, August 3, 2012

Tabliczki / Tablets


Tabliczki / Tablets

Był już pionowy warsztat tkacki, bardko, rama... Wkrótce przedstawimy Wam TABLICZKI
Na nich też można tkać! W rezultacie otrzymacie kolorowe, wzorzyste krajki.
Do tkania tą metodą wprowadziła studentów biorących udział w zajęciach Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik pani dr Anna Smogorzewska z Pracowni Obsługi Badań terenowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego
Oto mały przedsmak tego, co niebawem pojawi się na blogu :) 
Zainteresowani?

We had: the warp weigthed looma loom with a rigid heddle, the frame... Soon we'll introduce you to to the TABLETS
You can weave on them too! In the end you'll obtain colorful, patterned bands.
Dr Anna Smogorzewska (from the Department of Near Eastern Archaeology, Institute of Archaeology, University of Warsawexplained this method to the students participating in the Weaving in the Mediterranean – reconstructing ancient techniques course.
Here's a preview of what will appear soon on our blog :)
Are you interested?

Kliknij "Read more" aby dowiedzieć się więcej! / Click "Read more" to find out more about it!


Pani dr Anna Smogorzewska tłumaczy zasady nawlekania nici osnowy na tabliczki.
Dr Anna Smogorzewska explaining how to fix warp threads on the tablets.


Jest wiele rodzajów tabliczek, na których można tkać...
There are many different types of tablets which you may use...

Duże tabliczki z dykty / Large chipboard tablets

Niewielkie kartonowe tabliczki / Small cartboard tablets

Drewniane tabliczki / Wooden tablets...i które (w zależności od ilości użytych tabliczek, nici osnowy, ich kolorów i
zaprojektowanego wzoru) dają różne efekty.
...and which let you obtain diverse results (according to their number, 
quantity of warp threads and the designed pattern).

Wiele małych kwadratoych tabliczek z tektury / Many small square cardboard tablets

Kilka tekturowych ośmiobocznych tabliczek / A few cardboard octagonal tablets

Kilka drewnianych tabliczek / A few wooden tablets

Wiele drewnianych tabliczek / Many wooden tablets


My używaliśmy cienkich i lekkich drewnianych tabliczek o rozmiarach 5,5 cm x 5,5 cm.
Każda posiada 4 otwory opisane literami od A do D. 
We used thin, light, wooden tablets ( 5,5 cm x 5,5 cm). All of them have 4 holes (A to D).

Zamówione i zaprojektowane przez Emilię Mińko drewniane tabliczki, które przyjechały do nas z południa Polski
Wooden tablets, designed and ordered by Emilia Mińko, which arrived to us from southern Poland


Na początku, dla ułatwienia pracy, można oznakować także boki tabliczek (np. kreseczkami.) 
In the beginning, to ease you work, you can also mark the sides of each tablet.Et voilà! Oto co możesz uzyskać tkając za pomocą tabliczek:
Et voilà! This is what you can obtain by using tablets:

Wzorzyste krajki / Patterned bands (wykonane przez: / made by: E. Mińko)

Zaglądajcie do nas: W jednym z następnych postów pokażemy Wam jak używać tabliczek do tkania!
Stay tuned: In one of the next posts we will show you how to actually use the tablets to weave!

W międzyczasie: / In the meantime:
Odwiedź nas na Facebooku / Visit us on Facebook

text&photos: K. Żebrowska

No comments:

Post a Comment