Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Sunday, July 22, 2012

Rama / The frame


Nasz następny projekt / Our next project

Tak jak zapowiadaliśmy, SKN Mare Nostrum wraca do tematu TKACTWA
Wkrótce dowiedziecie się z naszego bloga jak tkać za pomocą RAMY
Nie jest to w zasadzie znana Wam już technika tkania-należałoby ją raczej nazywać PRZEPLATANIEM lub 'PÓŁTKANIEM'. Jest też prostsza niż techniki, które już Wam prezentowaliśmy (tkanie z wykorzystaniem bardka czy pionowego warsztatu tkackiego).
Wraz z panią Agatą Ulanowską przygotowaliśmy dla Was krótki film... Jednak zanim go udostępnimy, damy Wam czas byście upewnili się, że posiadacie niezbędne do tej czynności wyposażenie.

As promissed, Mare Nostrum is getting back to the subject of WEAVING!
Soon you'll be able to find out from our blog how to weave with the use of a FRAME. It's not the exact 'weaving' technique, as it consists more in BRAIDING (or 'HALF-WEAVING') than a proper weave. It's somewhat easier than weaving with the use of a loom with a rigid heddle or the warp weigthed loom.
Together with Mrs Agata Ulanowska we've prepared a short movie for you... But before we show it to you, we'll give you time to make sure that you have all the appropriate equipement.


Kliknij "Read more" aby dowiedzieć się więcej! / Click "Read more" to find out more!


I. Oto, co będzie Wam potrzebne: / Here's what you'll need:

->Rama... / The frame...
...którą bardzo łatwo wykonać! /...which is actually really easy to make! 


Połącz cienkie deseczki śrubami tak, jak pokazano na zdjęciu.
Unite four thin boards with screws fixed on each angle (as shown in the picture).


Wcześniej, po dwóch przeciwnych stronach ramy, wbij dwa rzędy ukośnie rozmieszczonych gwoździ.
First put two rows of nails (hammered diagonally) on two opposite sides of the frame.


->Trochę kolorowej włóczki / Some colorful threads


-> Grzebyk z szeroko rozstawionymi zębami też może okazać się przydatny.
A comb may also turn out to be usefull in the process.

->Oraz...odrobina cierpliwości. Przynajmniej na początku;)
And...some patience. At least in the beginning;)


II. Jak przygotować ramę do przeplatania i tkania: / How to preper the frame for braiding and weaving:

Zacznij od wybrania nitki osnowy (nasza jest zielona) i przywiąż solidnie jej koniec do jednego z gwoździ. 
Start with the warp thread: choose a color (our is green) and tie it firmly to one of the nails.


Następnie przeciągnij nić do gwoździa znajdującego się na tej samej wysokości, ale po drugiej stronie ramy. Później poprowadź ją ponownie na dół ramy.
Next step is to lead the thread to the twin nail on the opposite side of the frame. 
Later on, lead it down again.Czynność powtarzaj tak długo, aż uzyskasz pożądaną szerokość przyszłej tkaniny.
Gdy zakończysz pracę, drugi koniec nitki również przywiąż solidnie.
Continue untill you'll get the width (of your future fabric) you wanted.
When you finish, remember to tie firmly the thread's end.


 Nitka osnowy powinna być zamocowana na gwoździach w ten sposób.
That's how the warp thread should be fixed on the nails.


Na koniec możesz poprowadzić przez całą szerokość osnowy dodatkową nitkę, przeplatając ją kolejno nad i pod kolejnymi nitkami, do krawędzi ramy, a następnie ponownie nad i pod nitkami osnowy (inaczej niż za pierwszym razem - tak, jak pokazano na zdjęciu po prawej stronie). Dodatkowa nitka zapobiega przesuwaniu się nitki wątku podczas pracy.
In the end, you can add another thread across all the warp threads, leading it over and under threads, to the frame's side and again under and over the threads (as shown in the picture on your right). An additional thread prevents the weft thread from moving while working on the frame.


III. Jak przeplatać i tkać na ramie / How to braid and weave on the frame:

Zajrzyjcie do nas za jakiś czas - wkrótce pojawi się film! / Stay tuned - the movie is soon to come!


W międzyczasie możesz nas odwiedzić na Facebooku :) / In the meantime you can visit us on Facebook :)


text&photos: K.Żebrowska

No comments:

Post a Comment