Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Monday, November 5, 2012

Weaving Course: more news


Imponujące? A to tylko część owoców ostatnich zajęć! :)
Impressive? And it's only a part of what was made during the last meeting! :)

Kolejna relacja z zajęć Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik odbywających się w Instytucie Archeologii UW.
Tym razem możecie podejrzeć co działo się na czwartkowych zajęciach (25.10) prowadzonych przez Panią Agatę Ulanowską z Zakładu Archeologii Egejskiej IA UW.
Podobnie jak poprzednio, proces odtwarzania przedmiotów glinianych używanych w dawnych technikach tkackich przebiegał następująco: mieszano i wyrabiano glinę, odważono porcje według wag podanych do konkretnych wzorów, a na koniec lepiono. 
Lepiono i lepiono... Z resztą zobaczcie sami!
[Kliknij "Read more" by obejrzeć efekty pracy]


Another photorelation from the Weaving course held at the Institute of Archaeology, 
University of Warsaw.
This time, you have the chance to see what happened this Thursday (25.10) during the class conduced by Mrs Agata Ulanowska from the Aegean Archaeology Department.
Similarly to as it was done in the last meeting, in aim to recreate clay objects used in diverse weaving techniques, the clay was prepared. Then portions of it were carefully weighted to obtain even amounts of the mass and in the end, some clay objects were made by the students.
You can check it yourself!
[Click the "Read more" button to see how it all went]


Najpierw przygotowano glinę by nadawała się do modelowania.
First the clay was prepared for modelling.
Następnie odważono porcje gliny potrzebne do wykonania określonych wzorów (np. płaskich ciężarków dyskoidalnych o średniej wadze mokrej gliny wynoszącej ok. 190 gram).
Next, portions of clay were weighted in aim to obtain particular shapes (e.g. thin discoidal loomweights made from about 190 grams of wet clay).
Z wydzielonych porcji studenci odtwarzali wybrane wzory zabytków według wskazówek przygotowanych przez Panią Ulanowską.
Then, the students recreated the objects very carefully in accordance to layouts containing the details of chosen artifacts (prepared by Mrs Ulanowska).
Odtwarzanie glinianych przedmiotów szło niezwykle sprawnie! :)
The reproduction process went really well! :)
...czasami nawet bardzo sprawnie :)
...at times even more than well :)
Każdy mógł zostawić niepowtarzalny 'podpis' na swoich dziełach :)
In the end, all of the objects were 'marked' by their producers :) 
PS: Zajrzyj na nasz profil na Facebook'u!
PS: Check our Facebook site


Text&photos: K. Żebrowska.

No comments:

Post a Comment