Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Sunday, March 11, 2012

eZbiory / eSources
Studenci Uniwersytetu Warszawskiego korzystający z zasobów BibliotekiUniwersyteckiej, mogą korzystać z jej wirtualnych zbiorów za pomocą tego samego hasła. 

Dla studentów archeologii szczególnie przydatne będą dwie e-biblioteki: JStor (gromadzący czasopisma) oraz Ebrary (udostępniająca książki). Dostęp do nich możliwy jest zarówno z komputerów UW jak i domowych, wystarczy wybrać odpowiedni zbiór w zakładce e-zbiory na stronie BUW’u.


The students who have access to the University of Warsaw Library are also able to use its virtual resources. 
Two of its many e-libraries may be especially interesting for archaeology students: the JStor (which stores journals) and Ebrary (containing books). Access is available from both university and home computers after choosing the right location on the e-sources bar available on library’s website.

Kliknij "Read more" by dowiedzieć się więcej! / Click "Read more" for details!


Ebrary to nowość w serwisie Biblioteki Uniwersyteckiej, która zakupiła dostęp do ponad 70 tysięcy książek z różnych dziedzin. Większość wydawnictw to prace napisane w języku angielskim. Przeglądać i czytać można na bieżąco wszystkie tytuły, natomiast ściągać lub drukować interesujące nas pozycję jedynie w ilości do 40 stron dzienniePo zalogowaniu serwis oferuje dodatkowe opcje i usługi. 
W obszernym katalogu ebrary znalazło się wiele książek, które mogą zaciekawić zarówno studentów archeologii egejskiej (godna uwagi jest np. Cretan Sanctuaries and Cults. Continuity and Change from Late Minoan IIIC to the Archaic Period  Mieke Prent z 2005 roku czy Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age autorstwa Johna C. McEnroe z 2010 roku) jak i tych poszukujących ogólnych informacji dotyczących tej wąskiej dziedziny (warto polecić np. Greece Before History - An Archaeological Companion and Guide Priscilli Murray i Curtisa Runnelsa z 2001 roku). 
Oprócz wielu pozycji dotyczących samej Egei, znaleźć tu można także prace rozpatrujące dzieje kultur egejskich w szerszym kontekście i z różnych perspektyw (np. Island in time Marka Pattona z 1996 roku), a także bardziej szczegółowe opracowania konkretnych zagadnień (np. Gert Jan van Wijngaarden, Use and Appreciation of Mycenaean Pottery in the Levant, Cyprus and Italy (1600-1200 BC), 2002 r.). 
W opracowaniach nie poświęconych bezpośrednio zagadnieniom z kręgu egejskiego, można odnaleźć interesujące fragmenty dotyczące np. historii kontaktów między wyspami Morza Śródziemnomorskiego (R. Ross Holloway, The Archaeology of Ancient Sicily, 1991 r.).

JStor posiada oddzielną sekcję poświęconą czasopismom z dziedziny archeologii (90 tytułów), jednak tylko niektóre z nich można pobrać w całości. 
Szczęśliwie dla miłośników archeologii egejskiej, pełen dostęp do zawartości (artykuły do pobrania w formacie PDF) udostępnił American Journal of Archaeology. Wszystkie artykuły zawarte w The Annual of the British School at Athens oraz publikacje z serii The British School at Athens: Studies i The British School at Athens: Supplementary Papers można czytać i ściągać w nieograniczonych ilościach.


Ebrary is a novelty among the Library’s services which made available to readers more than 70 thousands books from different disciplines, most of which written in English. It’s possible to read every one of them in the internet, printing and saving is restricted to 40 pages per day. More services are offered after signing in. 
Many of the books may appeal especially to the Aegean archaeology students (Mieke Prent’s Cretan Sanctuaries and Cults. Continuity and Change from Late Minoan IIIC to the Archaic Period from 2005 or Architecture of Minoan Crete: Constructing Identity in the Aegean Bronze Age written by John C. McEnroe in 2010 are worth recommending), as well as to those who would like to find general information on this specific branch of archaeology (noteworthy would be Greece Before History - An Archaeological Companion and Guide by Priscilla Murray and Curtis Runnels, 2001). 
Apart from numerous works dedicated to the Aegean, those considering the history of Aegean cultures from a broader perspective can be found there as well (i.e. Mark Patton’s Island in time from 1996), not mentioning more detailed studies on chosen problems (Use and Appreciation of Mycenaean Pottery in the Levant, Cyprus and Italy (1600-1200 BC) written by Gert Jan van Wijngaarden in 2002). 
Also works not connected directly to the Aegean can cast more light on interesting aspects i.e. on the long-distance contacts throughout the Mediterranean (i.e., The Archaeology of Ancient Sicily, R. Ross Holloway, printed in 1991).

JStor offers a separate section dedicated to archaeological journals (90 titles), some of which can be downloaded. Full access is available to the American Journal of Archaeology (articles in PDF format). 
All articles from The Annual of the British School at Athens and volumes from these two series: The British School at Athens: Studies and The British School at Athens: Supplementary Papers can be read and downloaded without any restrictions.

Posted by: K. Żebrowska

No comments:

Post a Comment