Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Friday, November 8, 2013

Weaving course 2013 (part 1)


Tak powstały ciężarki / That is how the loomweights were made

Prezentujemy Wam pierwsze podsumowanie dokonań naszych studentów na warsztatach tkackich!
Zajęcia w semestrze zimowym roku akademickiego 2013-2014 prowadzi 
pani Agata Ulanowska z Zakładu Archeologii Egejskiej 
Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zobaczcie sami!

We proudly present the first achievements of our students taking part in the weaving course
In the first semester of the 2013-2014 academic year, the classes are conducted  by 
Mrs Agata Ulanowska from the Aegean Archaeology Department, 
Institute of Archaeology, University of Warsaw!

Take a look!

<Wciśnij / Click: 'Read more'>
A to było tak: / That's how the story goes:

Tak powstawały ciężarki tkackie / Making loomweights

Rozrabianie gliny / Mixing clay

Formowanie przyszłych ciężarków / Future loomweights forming

Glina była dokładnie ważona / Clay was carefully weighted


Przygotowania do odcinania porcji na ciężarki / Clay for cutting off loomweight portions

Pierwszy ciężarek odcięty za pomocą sznurka / First loomweight cut off with a rope

Następny / The next one

I kolejne / And the next ones

Ciężka praca / Hard work

Ale udało się / But she made it

E voila!

Kolejny etap: otwory / Nest step: the holes

Charakterystyczne wgniecenie ponad otworami
Characteristic indentation on top of the loomweight

Całkiem nieźle / Not bad at all

Kolejne otwory / More holes

Naaajs / Nice

Dobra robota! / Great job!

Teraz weźmy się za tkanie / Let's start weaving

Sposoby są różne / There are multiple methods

Wszyscy lubią bardka <3 / Everybody likes looms with a rigid heddle <3

Praca zbiorowa / Team work

Warsztat pionowy też się przydał / Even the loom was used

Ciekawi są stanie się dalej?
Obserwujcie nas na Facebooku!
SKN MN / ZAE IA UW

Curious about what happens next?
Follow us on Facebook!
SKN MN / ZAE IA UW

fot. A. Ulanowska

No comments:

Post a Comment