Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Saturday, April 6, 2013

Weaving news


Co się u nas ostatnio działo... / What we've been up to lately... (krajka/band by E. Mińko)

Po krótkiej przerwie wracamy do tkackich fotorelacji!

Z tego posta dowiecie się czym m.in. zajmowaliśmy się na zajęciach Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik do końca zeszłego semestru. Testowaliśmy nowe pomysły, udoskonalaliśmy wcześniej poznane techniki i tradycyjnie utrwalaliśmy wszystko na zdjęciach. 

Dodatkowo, znajdziecie tu kilka krótkich filmów, które, jak mamy nadzieję, pozwolą Wam lepiej zrozumieć to, o czym tylko piszemy;)

Wystarczy kliknąć <Read more>It's been a while, but we're back with our photorelations on weaving!

From this post you'll find out what we've been doing lately during The Weaving Course, that is till the end of last semester.
Some new ideas and weaving configurations came to light, some old techniques we're mastered and so many photos were taken!

Plus, we present you a few short movies, so that you can understand better what we are talking about;)

Click the <Read more> button and enjoy!Ciężarki, przede wszystkim
First of all, some more loomweights...

Ciężarki według wzoru z Myrtos / Loomweights based on artifacts from Myrtos 

Odtworzyliśmy je na podstawie dokumentacji minojskich zabytków z osady Myrtos (Kreta południowa).
They were reconstructed on the basis of archaeological documentacion made for Minoan artifacts from the settlement at Myrtos (southern Crete).

(Pisaliśmy o nich TUTAJ/ You can read about them HERE)


Szpule:
Some spools also came to life: 

Nowe szpule / New spools

Wyszły całkiem dobrze. 
Doszliśmy już do takiej wprawy, że udało nam się zachować jednakową wagę dla wszystkich odtwarzanych zabytków!
They turned out pretty well. 
We had mastered the technique of recreating artifacts so well, that we actually achieved equal weight for all the pieces!Tkanie:
Next, some weaving was done:


Klasyczny warsztat pionowy znalazł nowe zastosowanie przy tkaniu na bardku...
The traditional vertical loom found some new application to weaving on a loom with a rigid heddle ...


Egzamin zaliczony;)
It passed the test;)Krajka podwieszana na nawoju warsztatu pionowego. Osnowa obciążana pełnowymiarowymi ciężarkami tkackimi (tkała E. Mińko)
Weavy band attached to the cloth beam. Warp was weigthed with full size loomweights (the weaver: E. Mińko)

Bardziej skomplikowane rozwiązania również znalazły swoje miejsce na naszej replice pionowego warsztatu tkackiego.
Even more elaborate ideas were experimented on this one.

Z tego krótkiego filmu dowiecie się jak przebiega tkanie krajki obciążonej ciężarkami.
From this short movie you'll get to know the technique of weaving with the use of loomweights.(Krajka Emilii Mińko / Band made by Emilia Mińko)
A oto rezultaty powyższego eksperymentu.
[ Tak, uwielbiamy morskie kolory. Świetnie się komponują...ze wszystkim!;) ]
And here's the final effect of the experiment shown above.
[ Yes, we just love marine colors. They go with everything!;) ]


Nowe kombinacje:
New combinations:

Nowa kombinacja tkacka / A new weaving combination (testowała/tested by: A. Ulanowska)

Pani Agata Ulanowska testuje nową kombinację tkacką: krajka przymocowana jest tu do pionowego warsztatu, osnowa obciążona tradycyjnymi ciężarkami tkackimi, ale zmiana przesmyku następuje poprzez odciąganie części osnowy wydzielonej przez łańcuszkowanie (jednak bez wykorzystania półnicielnicy!).
Ta metoda okazała się mało efektywna: tkanie pochłonęło stosunkowo dużo czasu, a rezultaty nie były specjalnie zadowalające.
Przyjemna niespodzianka: odgłos jaki wydawały obijające się o siebie ciężarki. Wyjątkowo odprężający:)

Mrs Agata  Ulanowska testing a new combination: band fixed on a vertical loom, weigthed with classical loomweights and weaved like normal cloth. The difference is that the change of shed is obtained by pulling part of warp gathered by the chained spacing cord (without the use of a heddle bar, though!).

This method turned out to be little effective: rather time consuming and the results were not satisfying enough.
Note: the sound which the loomweights make. Surprisingly relaxing!:)


Co jeszcze?
What else?

Krajka z dwoma wątkami / A band with two wefts

Kolejna nowa metoda, która została przez nas przetestowana: tkanie na bardku z dwoma wątkami. Pozwala ona na tworzenie bardziej interesujących wzorów!
Another method was introduced: weaving on a loom with a rigid heddle with two wefts applied. It lets you create more interesting patterns!Pani Ulanowska zna się na rzeczy!
Mrs Ulanowska mastered this method well! 

Ty również możesz nauczyć się tej metody obserwując i wykonując kolejne czynności z filmów!
You can learn how to do it as well! Just watch those 2 movies.
(Only polish speaking version available. However, it's easy-all you need to do is follow the steps!)

1/2

2/2A na koniec:
And last, but not least:

Jak zamienić to...
How to turn this...


...w to:
...into this:


Czyli: zakańczanie krajki.
That is: how to finish a band.

Zobaczcie sami!:)
Check it out yourself!:)
Wkrótce na blogu kolejne tkackie nowości!
Soon, more weaving news to come! Stay tuned!;)

Odwiedźcie nas też na Facebook'u! / Visit us also on Facebook!

text&photos: K. Żebrowska.

No comments:

Post a Comment