Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Sunday, December 2, 2012

Weaving course: always weigh your weights!


W trakcie pracy / Work in progress

Na poprzednich zajęciach z cyklu Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik poznaliśmy surowce włókiennicze pochodzenia roślinnego i zwierzęcego.
Natomiast już tydzień wcześniej zaczęliśmy przygotowania do tkania. Z gliny powstały bardzo sympatyczne ciężarki tkackie (odtworzyliśmy autentyczne znaleziska z minojskiego stanowiska Myrtos na Krecie południowej), które po dostatecznym obeschnięciu zostały wypalone. Staraliśmy się zachować średnie wagi zabytków, ich kształt i rozmiary. 
Poniżej możecie prześledzić cały proces oraz podejrzeć efekty pracy studentów Instytutu Archeologii UW.

During the last meeting within the confines of The Weaving Course we got to know the raw materials and sources for textiles' production, both of vegetable and animal origin.
Some week before the preparations for weaving process were started. Clay loomweights were recreated on the basis of actual finds from the Minoan settlement of Myrtos in southern Crete. They were fired after drying. We tried to maintain right proportions of the artifacts (weight, sizes and shape). 
Below you will find some photos documenting the work of Archaeology students from our Institute.

<Kliknij "Read more" by obejrzeć efekty pracy/Click the "Read more" button to see how it went>Od tego się zaczęło: / This is where we start:

Rozrabianie gliny / Clay is being prepared

Następnie studenci wydzielali z masy niezbyt duże porcje gliny i ugniatali, ugniatali, ugniatali...by nadać im odpowiednią konsystencję i plastyczność.
Than the students took smaller portions of clay out of the mass and than kneaded, kneaded and kneaded to achieve the right consistency and make it more flexible.

Przy wydzielaniu porcji posłużyliśmy się wskazówkami z dokumentacji rysunkowej.
We used the indications from archaeological documentation to obtain right proportions. 

Studenci starali się dopasować wielkość porcji do wagi podanej w publikacji.
The students tried to fit the portion to weights indicated in the publication.


W międzyczasie Pani Agata Ulanowska zaprezentowała nowy sposób tkania krajki bez bardka, ale za to przy użyciu warsztatu pionowego i ciężarków tkackich... (Więcej na ten temat tej metody przy okazji kolejnego wpisu)
In the meantime, Mrs Agata Ulanowska showed us a new way of createing patterned band without the use of a loom with a rigid heddle, but with the help of a full-size loom and  loomweights... 
(More about this method in the upcoming post)

Krajka zamocowana do repliki pionowego warsztatu tkackiego
A patterned band fixed to a full-size loom's replica

....oraz kolorową bransoletkę wykonaną z koralików przy pomocy krosienka!
...and a bright coloured bracelet made of tiny beads!

Mamy ewidentną słabość do koloru turkusowego ;) Ręcznie wykonana bransoletka z koralików.
We definitely have a thing about turquoise colour ;) A handmade bead bracelet.


Kolejnym krokiem było ważenie przygotowanych porcji gliny. Dzięki temu zabiegowi wszystkie ciężarki tkackie rekonstruowane na podstawie autentycznych znalezisk z Krety (Myrtos) będą miały jednakową masę, a więc i podobne rozmiary.
Next step was to weight the prepared portions of clay. Thanks to this, all of the loomwieghts reconstructed on the basis of finds from Crete (Myrtos) will maintain similar weight 
and thus also their sizes.

Każda porcja została dokładnie zważona przy pomocy wagi kuchennej.
Each portions was carefully weighted on a kitchen scale.


A oto radosne efekty ciężkiej pracy studentów :)
And here are the jolly effects of our hard work :)

Jeszcze na stole... / Still on the table...

...i podczas schnięcia i czekania na wypał.
...and while drying up and waiting to be fired.

A poniżej owoce poprzednich zajęć: wyschnięte rekonstrukcje ciężarków i niewielkich szpul tkackich.
And below are the fruits of our last class: dried reconstructions of loomweights and tiny spools.
Zaglądajcie do nas (tutaj lub na Facebooka)! 
Wkrótce relacje z kolejnych zajęć:)

Pay us a visit in some time (here or on our Facebook profile)! 
More news from the course are to come soon!


Text&photos: K. Żebrowska.

No comments:

Post a Comment