Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Thursday, February 14, 2013

Μάλια: Dzielnica N


Dzielnica N, Malia (photo archaiologia.gr)

15 lutego w budynku Towarzystwa Archeologicznego w Atenach odbędzie się Seminarium Archeologii Minojskiej, w ramach którego wykład wygłoszą Alexandre Farnoux, dyrektor Francuskiej Szkoły Archeologicznej w Atenach i Jan Driessen, dyrektor Belgijskiej Szkoły Archeologicznej w Atenach. 
Będzie on dotyczył badań na temat Dzielnicy N w Malia na Krecie.

Wykopaliska w tym miejscu trwały od 1988 do 1993 roku. Zawiera ono najlepiej zachowany i najczytelniejszy zespół z ostatniej fazy budowy, pomiędzy okresem późnominojskim IIIA2 i IIIB. Badania przyniosły wiele znaczących znalezisk, wśród których wymienić należy pozostałości architektoniczne, jak mozaiki czy kolumny, oraz zabytki ruchome – między innymi setki naczyń. Studia nad tą ostatnią pozwoliły naukowcom na zinterpretowanie funkcji tej oryginalnej Dzielnicy w Malia.


Na podstawie archaiologia.gr przygotowała Kinga Kopańska:)

Ps: Odwiedź SKN Mare Nostrum na Facebooku!


No comments:

Post a Comment