Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Tuesday, February 19, 2013

Sanktuaria w nomosie Trikala


(http://www.archaiologia.gr)

Kogo czczono na terenach Tesalii, w środkowej Grecji?

Badaniami na temat kultów w Tesalii zajął się archeolog Leonidas Chadziangielakis, stawiając sobie za cel spisanie jak największej ilości informacji dotyczących tego obszaru.

Pelinna/ Pelinnaion – miasto założone wg mitologii przez Pelinnosa. Największy rozkwit przeżywało za czasów panowania Aleksandra Macedońskiego. Znaleziska idoli i rzeźb w zachodniej części miasta wskazują na kulty związane z Dionizosem i Asklepiosem, a zapiski epigraficzne wymieniają Zeusa Kataibatesa – zstępującego.

Prinos Trikali – w okolicach tej współczesnej wsi odnaleziony został akroterion i fragmenty marmurowych delfinów, które wskazują na kult Posejdona. Jednak na terenach Tesalii był czczony jako opiekun ziemi i płodów, miał bardziej chtoniczny charakter, niż morski.

Starożytne Gomfoi – z tego starożytnego miasta pochodzi rzymski marmurowy sarkofag typu attyckiego, z przedstawieniem porwania Kory przez Plutona. Czczony był tutaj Zeus Akraios – będący na szczycie, co potwierdza odnaleziony ołtarz jak i zabytki numizmatyczne miasta. Być może istniała również jego świątynia. Zabytki epigraficzne poświadczają także kult Dionizosa w tej okolicy. Na jednej steli, które prawdopodobnie pochodzi z Gomfoi, przedstawiony jest Apollon Kitharodos.

Starożytne Trikki – współczesna Trikala. To tutaj miał znajdować się najstarszy i najważniejszy w całej starożytnej Grecji Asklepiejon, potwierdzony w zapiskach epigraficznych i historycznych.

Na podstawie archaiologia.gr przygotowała: Kinga Kopańska.

Ps: Odwiedź SKN Mare Nostrum na Facebooku!

No comments:

Post a Comment