Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Sunday, October 28, 2012

Weaving Course: some news


Zaczęło się... /It started...

Oto pierwsza relacja z zajęć Tkactwo w basenie morza Śródziemnego – odtwarzanie dawnych technik odbywających się w Instytucie Archeologii UW.
Możecie już zobaczyć co działo się na czwartkowych zajęciach (18.10) prowadzonych przez Panią dr Annę Smogorzewską z Pracowni Obsługi Badań Terenowych na Bliskim i Środkowym Wschodzie, IA UW.

Tematem zajęć było przede wszystkim odtwarzanie glinianych przyrządów używanych w dawnych technikach tkackich. Najpierw wymieszano i wyrabiono glinę, następnie odważono porcje według wag odpowiednich dla konkretnych modeli, a na koniec wykonano repliki antycznych przedmiotów. 

Kliknij "Read more" i zobacz jak do tego doszło!

-------------------------------------------------------------------------------------

We present you the first photorelation from the Weaving course held at the Institute of Archaeology, 
University of Warsaw.
You'll have the chance to see what happened on Thursday (18.10) during the class conduced by dr Anna Smogorzewska from the Near Eastern Studies Department.

The class focused on the subject of ancient clay objects recreation process.
First the clay was prepared for modelling, then portions of the mass were weighted out according to strict measures and in the end clay objects imitating the ancient ones were made by students.

Click the "Read more" and see what happened!


Najpierw wybrano wzory, według których później odtwarzano gliniane przedmioty.
Ważne są wymiary, waga i kształt imitowanej formy.
First, the models were chosen. According to them, clay objects were later recreated.
Layouts contained such information as shape, sizes and weight.
Przed przystąpieniem do modelowania kształtów w glinie, należało ją najpierw dobrze rozrobić.
Masa powinna być plastyczna, ale nie za miękka!
Before you start modelling the shapes, you should prepare the clay well.
It should be plastic, but not too soft!
Następnym krokiem było odważenie odpowiednio dużych porcji wyrobionej już gliny.
Udało się tego dokonać przy pomocy zwykłej wagi kuchennej :)
Next step was to weight out equal portions of clay.
It was pretty easy-we used a kitchen scale for this purpose :)
Kiedy każdy z uczestników zajęć wybrał już wzór i dostał porcję gliny...
Now that everyone had their layouts ready and portions of clay measured...
...pozostało już tylko lepić...
...all that was left was to model......i lepić...
 ...and model......i jeszcze troszkę...
...and some more...

 

...C.D.N... / ...To Be Continued...


PS: Zajrzyj na nasz profil na Facebook'u!
PS: Check our Facebook site!

Text&photos: K. Żebrowska.

No comments:

Post a Comment