Witaj na oficjalnym blogu Studenckiego Koła Naukowego Mare Nostrum! / Welcome to Mare Nostrum's official blog!

Sunday, September 23, 2012

Sprawdź swoje odpowiedzi / Check your answers


Pozostałości monojskiego pałacu w Mallia na Krecie
The remains of a Minoan palace in Mallia, Crete

Tydzień temu opublikowaliśmy zagadki dotyczące kultury egejskiej
Dzisiaj zdradzamy poprawne odpowiedzi.
Więc? Jak Wam poszło? :)

A week ago we posted some quizes about the Aegean culture
Today we reveal the answers.
So... How did it go? :)

Kliknij "Read more" aby poznać odpowiedzi! / Click "Read more" to check the answers!


QUIZ 9.08.2012

Do kogo należą te stopy?
Do you recognize those feet?

-> KUROS Z PALEKASTRO / PALEKASTRO KUROSQUIZ 22.08.2012

Czy wiesz gdzie znajduje się ten minojski stół ofiarny?
Do you know where's this Minoan offering table located?

-> MALLIA, KRETA / MALLIA, CRETE


QUIZ 29.08.2012

Jak nazywa się ten minojski obiekt kultu?
What's the name of this Minoan cult object?

-> BETYL / BAETYLUS


QUIZ 31.08.2012

Jak brzmi nazwa tego przedmiotu? (Psst! Jedna z minojskich osad na Krecie nazywa się tak samo)
What's the name of this object? (Psst! It's the same as the name of a Minoan settlement in Crete)

-> GURNIA / GOURNIA


QUIZ 5.09.2012

Co oznacza ten symbol?
What this symbol stands for?

-> LABRYS (PODWÓJNA SIEKIERA) / LABRYS (DOUBLE AXE)


QUIZ 12.09.2012 

Jak nazywa się ten instrument?

How's this instrument called?


-> SISTRUM


QUIZ 14.09.2012

Czy wiesz jak brzmi nazwa tego typu spichrzy?
Do you know the name of this kind of storage spaces?


-> KOULOURESOdwiedź SKN Mare Nostrum na Facebooku!

Visit Mare Nostrum's Facebook profile!


text&photos: K. Żebrowska

No comments:

Post a Comment